Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit

Happy-Family2
Share Button

Dotační program je určen k podpoře aktivit zaměřených na rodiny a provozovaných v mateřských a rodinných centrech. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím poskytovaných aktivit na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 10. 8. 2018 do 31. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby, osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník..
 • Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • Školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj. poradenství, vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství; provozované v mateřských a rodinných centrech.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 30 000 Kč a maximální výše dotace je 60 000 Kč na jednu aktivitu.
 • Maximální podíl dotace kraje tvoří 40 % z celkových uznatelných nákladů.
 • Jedná se o neinvestiční dotaci.

Specifika a omezení:

 • V rámci tohoto programu nebudou podpořeny jesle, mateřské školy, hlídání dětí, vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové nebo PC kurzy) a kulturní aktivity.
 • Prorodinný program není dále určen na registrované sociální služby a aktivity vztahující se na doprovázení pěstounů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>