Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Zastupitelstvo Karlovarského kraje vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro projekty územně plánovací činnosti obcí pro rok 2018.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání elektronických žádostí se stanovuje na dobu od 1. 6. 2018 od 9.00 hodin do 8. 6. 2018 do 14.00 hodin.
 • Listinná žádost včetně příloh je přijímána do 15. 6. 2018

Příjemci podpory:

 • Obce Karlovarského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Zpracování územně plánovací dokumentace:
  • Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, které se zpracovávají v rozsahu nezbytném pro zpracování územního plánu.
  • Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
  • Zpracování návrhu územního plánu.
  • Zpracování úpravy návrhu územního plánu.
  • Zpracování změn územně plánovací dokumentace.
 • Zpracování posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).
 • Zpracování hodnocení důsledků vlivů na území NATURA 2000.

Forma a výše podpory:

 • a) Maximální částka dotace na zpracování ÚPD činí 150 000 Kč, z toho maximální částka na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů činí 50 000 Kč, maximální částka na zpracování SEA a NATURA 2000 je 100 000 Kč, maximální částka dotace na zpracování ÚS činí 100 000 Kč, maximální částka dotace na vyhotovení úplného znění ÚP činí 100 000 Kč.
 • b) Maximální část nákladů na realizaci projektů, která může být hrazena z dotace, činí 80 %.
 • c) Vlastní podíl žadatele musí činit minimálně 20 % z celkových nákladů na realizaci projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>