Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora územně plánovacích činností obcí – dotační titul Územní plán

stažený soubor
Share Button

Dotace na  zpracování územních plánů, regulačních plánů nenahrazujících územní rozhodnutí a územních studií mohou získat obce na území ČR.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro příjem žádostí končí 28. 12. 2017 ve 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu).

Typy podporovaných projektů:

  • Zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo.
  • Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
  • Úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání.

Forma a výše podpory:

  • Finanční částka na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
  • Maximálně je však možné získat 400 000 Kč na jeden územní plán.

Specifika a omezení:

  • Dotační titul není dále určen obcím, které pořídily/pořizují územní plán a přitom jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP) nebo z Programu rozvoje venkova (PRV). Dotace může být poskytnuta pouze obcím, které nemají žádný územní plán, nebo které mají územní plán obce či územní plán sídelního útvaru schválený před 1. 1. 2007.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>