Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora územně plánovacích činností obcí – dotační titul Územní plán

stažený soubor
Share Button

Dotace na  zpracování územních plánů, regulačních plánů nenahrazujících územní rozhodnutí a územních studií mohou získat obce na území ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro příjem žádostí končí 31. 1. 2019 (do 12:00 hodin na podatelnu MMR).

Příjemci podpory:

 • Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu).

Typy podporovaných projektů:

 • Program 117D05 Podpora územně plánovacích činností obcí má dva podprogramy:
  • Podpora územně plánovacích dokumentací obcí.
  • Podpora územně plánovacích podkladů obcí.
  • Zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo.
  • Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
  • Zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání; podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Podpora bude poskytována až do výše 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů akce, maximálně však do výše 400 tis. Kč na jeden územní plán.

Specifika a omezení:

 • Dotační titul není dále určen obcím, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>