Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora územně plánovacích činností obcí – dotační titul Územní plán

stažený soubor
Share Button

Dotace na  zpracování územních plánů, regulačních plánů nenahrazujících územní rozhodnutí a územních studií mohou získat obce na území ČR.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá do 30. 12. 2016.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu).

Typy podporovaných projektů:

 • Zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo.
 • Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
 • Úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání.

Forma a výše podpory:

 • Finanční částka na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
 • Maximálně je však možné získat 400 000 Kč na jeden územní plán.

Specifika a omezení:

 • Žádat nemohou obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly /jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP nebo z Programu rozvoje venkova.
 • Obec nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31. 12. 2020.
 • Žadatel musí nejpozději do 3 let od Rozhodnutí o poskytnutí dotace zajistit vydání územně plánovací dokumentace včetně nabytí její účinnosti.
 • Dotační titul se nevztahuje na územní plány pořizované tzv. „překlopením“ podle přechodných ustanovení stavebního zákona.
 • Pro předložení žádosti bude třeba mít již uzavřenou smlouvu s projektantem územního plánu a schválené zadání územního plánu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>