Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora výstavby a opravy cyklostezek pro Olomoucký kraj

shutterstock_155878709.jpg
Share Button

Dotace na výstavbu a opravy cyklostezek. Výstavbou se pro účel těchto „Podmínek“ rozumí proces realizace nových cyklostezek a jakýchkoliv stavebních zásahů do těchto cyklostezek, např. rekonstrukce, přestavba atp.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 20. 1. 2017 do 24. 2. 2017 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavbu cyklostezek.
 • Opravu stávající cyklostezky.

Forma výše podpory:

 • Maximální výše žádosti o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje může být až 50 % položkových nákladů jednotlivé stavby.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Cyklostezka je pro účel těchto „Podmínek“, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., místní komunikací IV. kategorie, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel, která svými parametry splňuje požadavky pro cyklostezky uvedené v ČSN 73 6110 a je jako cyklostezka značena ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 • Výběr projektů (staveb) a návrh výše poskytnutého příspěvku bude posouzen Komisí pro dopravu Rady Olomouckého kraje na základě následujících kritérií:
  Kritérium bezpečnosti: přínos pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, zvýšená intenzita cyklistické dopravy, zvýšená nehodovost v místě. Kritérium ekonomické: finanční náročnost staveb, ekonomická vyváženost a síla žadatele, míra finanční spoluúčasti žadatele na realizaci projektu (stavby). Další kritéria pro posouzení: stavba je v souladu s „Územní studií rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“, přínos pro dopravní řešení místních dopravních potřeb v dané oblasti, dokončení rozestavěné stavby.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>