Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

fitness-332278__340
Share Button

Nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel formou výchovně – vzdělávacích akcí a udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020. Podpora zdravotně-preventivních programů a Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků, jejichž cílem je mimo jiné podpora preventivních programů a osvětových a dobrovolnických aktivit.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 1. 2018 do 13. 2. 2018 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zvyšování informovanosti občanů o možnostech prevence v oblasti zdraví, rozvoj vzdělávacích aktivit pořádaných pro občany na území Olomouckého kraje a zaměřených na péči o vlastní zdraví a podpora jednorázových akcí organizovaných pro osoby pracující ve zdravotnictví ke zvyšování a udržování jejich dovedností a odborných kompetencí.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 300 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
  • Žadatel je povinen na akci/projekt vynaložit z vlastních a jiných zdrojů částku odpovídající výši poskytnuté dotace. V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 tis. Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce/projekty. Na tutéž akci/projekt v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>