Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora zmírnění následků sucha v lesích ve Zlínském kraji

les
Share Button

Dotace na podporu provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů. Zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území budováním příčných přehrážek v nových nebo již existujících odvodňovacích objektech, údolích a cestách.

Příjem žádostí:

  • Žádost musí být podána od 21. 1. 2019 do 15. 2. 2019 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotační titul 1: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL).
  • Dotační titul 2: Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků.

Forma a výše podpory:

  • U dotačního titulu č.1 se pohybuje výše dotace v rozmezí 5 – 500 tis. Kč.
  • U dotačního titulu č.2 se pohybuje výše dotace v rozmezí 5 – 200 tis. Kč.
  • Opaření 1 – Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu; u obcí nad 5 000 obyvatel 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.
  • Opatření 2 – Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu; u obcí nad 5 000 obyvatel 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v každém Opatření předložit maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>