Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora zpracování projektových dokumentací v Plzeňském kraji – zásobování pitnou vodou, kanalizace a ČOV, protipovodňová opatření

shutterstock_132314486.jpg
Share Button

Účelem dotačního programu je podpora zpracování dokumentace k územnímu řízení pro opatření na výstavbu a jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření. Dotace bude poskytnuta na vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je určena pouze na projektovou činnost. Z dotace nelze hradit inženýrskou činnost, zajištění podkladů a průzkumů, výkup pozemků apod.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci může žadatel podat v termínu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 elektronicky prostřednictvím softwarové aplikace eDotace.

Příjemci podpory:

  • Obce.
  • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace, v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017 na zpracování dokumentace k územnímu řízení pro opatření na výstavbu a jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření.

Forma a výše podpory:

  • V rozpočtu Poskytovatele je na tento dotační program alokována částka ve výši 4 000 000 Kč.
  • Dotace maximálně 70 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, nejvýše 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace je Plzeňský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>