Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace v Olomouckém kraji

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Dotace na zpracovávání územního a regulačního plánu mohou získat obce do 2 tis. obyvatel v Olomouckém kraji. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2018 do 7. 2. 2018 do 12:00 hodin. 

Příjemce podpory:

 • Žadatelem může být pouze obec do 2 tis. obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

Podpora projektů obcí zaměřených na následující aktivity:

 • zpracování územního plánu;
 • zpracování územního plánu či návrhu územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, tj. i posouzení SEA a NATURA, pokud se zpracovává, včetně doplňujících průzkumů a rozborů;
 • zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma apod.);
 • zpracování regulačního plánu obce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 35 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 200 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé projekty/akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>