Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace v Olomouckém kraji

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Dotace na zpracovávání územního a regulačního plánu mohou získat obce do 2 tis. obyvatel v Olomouckém kraji. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 20. 1. 2017 do 31. 1. 2017 do 12:00 hodin. 

Příjemce podpory:

  • Žadatelem může být pouze obec do 2 tis. obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

Podpora projektů obcí zaměřených na následující aktivity:

  • zpracování územního plánu či návrhu územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, tj. i posouzení SEA a NATURA, pokud se zpracovává, včetně doplňujících průzkumů a rozborů;
  • zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma apod.);
  • zpracování regulačního plánu obce.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 30 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 200 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

  • Projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>