Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Poradenství 2

Program Poradenství 2 poskytuje sofiskované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.).

Kdo může žádat o dotaci:

 • MSP.
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
 • Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (koneční příjemci – MSP).

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Termín vyhlášení první výzvy se očekává v 1. polovině roku 2015.

Výše podpory:

 • Výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat v rozmezí  0,5- 1 mil. Kč.
 • Dotace bude poskytována do výše 50 %.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.).

Uznatelné náklady:

 • Služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.).
 • Služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP jejich zapojování do mezinárodních programů.
 • Služby související s realizací projektů.
 • Náklady na administraci projektů.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OPPIK Poradenství 2

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...