Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Pořízení územního plánu obcí v Královéhradeckém kraji

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Královehradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zabezpečit pořízení územních plánů obcí na území Královéhradeckého kraje. Z příspěvku lze hradit pouze náklady bezprostředně spojené s realizací projektu. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou obce na území Královéhradeckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 6. ledna 2017 nejpozději do 9. února 2017.

Příjemci podpory:

  • Obce v Královéhradeckém kraji, kde nebyl doposud územní plán vydán a obce, které mají územní plán obce či územní plán sídelního útvaru nebo zóny schválený před 1. 1. 2007 za předpokladu, že tyto obce mají schválené zadání územního plánu.

Typy podporovaných projektů:

  • Výdaje spojené s pořízením územního plánu.
  • Výdaje spojené s vyhodnocením vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování, vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA včetně vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše grantu na jeden projekt činí 50 000 Kč.
  • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 150 000 Kč.
  • Maximální možná míra dotace činí 40 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>