Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun

obr (2)
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora neziskových aktivit v  oblasti kultury realizovaných na území města, nebo i mimo něj, pokud přispívají k propagaci města.

Příjem žádostí:

  • Žádost s požadovanými náležitostmi musí být podána v termínu 31. 10. 2018 do 16.00 hod.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba neziskového charakteru se sídlem nebo fungující pobočkou na území města.
  • Fyzická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území města.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporovanými aktivitami, jejichž podpora je účelem dotace dle dotačního programu, jsou kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální umělecká činnost v  různých oblastech kulturních žánrů, jejichž cílem je uchování kulturního dědictví, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města, zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit pro děti a mládež, rozvoj cestovního ruchu, reprezentace a propagace města.

Forma a výše podpory:

  • Maximální možná výše požadované i poskytnuté dotace v jednotlivém případě (u jednoho žadatele) u jednoleté dotace je 150 000 Kč (včetně) a u víceleté dotace je 300 000 Kč (včetně).
  • Minimální spoluúčast příjemce dotace na financování podporované aktivity z vlastních nebo jiných zdrojů (mimo dotace od města) je 10 % z celkově vynaložených způsobilých výdajů u nepodnikajících subjektů a 40 % z celkově vynaložených způsobilých výdajů u podnikajících subjektů.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci na celoroční činnost může být jen nepodnikající subjekt.
  • Je-li předmětem žádosti dotace na projekt, který se skládá ze souboru akcí stejného charakteru, nelze projekt dělit na části. Akcemi stejného charakteru se rozumí např. divadelní představení pro děti, tanec, vystoupení pěveckého sboru, hudební festivaly, koncerty a jiné hudební produkce, výstavy a přednášky stejného zaměření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>