Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů v Jihočeském kraji

shutterstock_155249936.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je umožnit cizím subjektům realizaci evropských projektů s využitím úvěrů u finančních institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjček poskytovaných státními fondy (např. SFŽP) a zároveň eliminovat finanční rizika, která jsou spojena s úhradou příslušných úroků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 29. 9. 2017.

Příjemci podpory:

 • Obec do 10 000 obyvatel.
 • Svazek obcí (členem svazku obcí nesmí být obec nad 10 000 obyvatel).
 • Příspěvková organizace – obce a svazky obcí.
 • Komory – Hospodářská komora vč. okresních a regionálních komor, Agrární komora včetně okresních a regionálních komor.
 • Školská právnická osoba, zapsaná ve školském rejstříku.
 • Veřejná a státní vysoká škola.
 • Veřejná výzkumná instituce.
 • Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.
 • Obecně prospěšná společnost či organizace.
 • Zájmové sdružení právnických osob.
 • Spolek.
 • Pobočný spolek.
 • Nadace a nadační fond.
 • Církve, pokud jsou právnickou osobou – Registrovaná církev a náboženská společnost, Svaz církví nebo náboženských společností.
 • Akciová společnost (min. 80% podíl veřejnoprávních právnických osob na základním kapitálu a min. 80% podíl veřejnoprávních právnických osob na hlasovacích právech – s výjimkou společností s majetkovou účastí Jihočeského kraje).
 • Společnost s ručením omezeným (min. 80 % podíl veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby na hlasovací právech – s výjimkou společností s majetkovou účastí Jihočeského kraje.
 • Vysoká soukromá škola.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace evropských projektů s využitím úvěrů u finančních institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjček poskytovaných státními fondy (např. SFŽP) a zároveň eliminace finančních rizik, která jsou spojena s úhradou příslušných úroků.
 • Usnadnění situace cizím subjektům při předfinancování projektů, které chtějí získat dotaci z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace grantového programu činí 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše příspěvku je  200 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 25 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>