Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

shutterstock_155319407.jpg
Share Button

Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí. Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku na nižším stupni víceletých gymnázií se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, a pedagogický doprovod.

Příjem žádosti:

  • Žádosti s projektem lze podat do 3. 10. 2016 výhradně po registraci a přihlášení žadatele v prostředí on-line služby Elektronické granty (Dotační programy) na stránkách MČ Praha 6.

Příjemci podpory:

  • Víceletá gymnázia v městské části Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora jazykového vzdělávání žáků, rozvoje komunikačních schopností, poznávání života v jiných zemích a navazování nových vrstevnických kontaktů, rozvoje všeobecné vzdělanosti a mezinárodní spolupráce, což je realizováno formou výjezdů do zahraničí.

Forma a výše podpory:

  • Finanční příspěvek na částečné pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu, tj. zejména cestovné, přímé náklady související s výukou, technicko-organizační zabezpečení a pedagogický doprovod, může být až do výše až 90 %, maximálně však do výše 6 000 Kč na 1 žáka a 3 000 Kč na 1 člena pedagogického doprovodu.
  • Výši finančního příspěvku schvalují orgány Městské části Praha 6 po projednání v Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady Městské části Praha 6.

Specifika a omezení:

  • Podporována budou pouze gymnázia se sídlem v Městské části Praha 6, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo Hlavní město Praha.
  • Podmínkou přidělení dotace je zapojení žadatele do některé z činností v rámci projektu „Veřejná služba“.
  • Podporovány budou pobyty organizované od 1. září do 30. listopadu 2017.
  • Příspěvek lze poskytnout pro studijní pobyt v některém z partnerských měst MČ Praha 6 nebo v zemi, kde je jazyk, který se na gymnáziu vyučuje, jazykem úředním.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>