Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Pre – commercial public procurement

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi („pre-commercial public procurement“, PCP) představuje fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje, které zahrnuje sdílení rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru/příjemci projektu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tyto potřeby jsou natolik technologicky náročné, že buď na trhu zatím neexistuje stabilní obchodní řešení, nebo stávající řešení vykazují nedostatky, jejichž odstranění vyžaduje další výzkum a vývoj. Výstupy výzkumného projektu PCP jsou první zkušební výrobky, které poté příjemce/veřejný sektor soutěží v obchodní fázi.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky všech velikostí.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí ( dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací).
 • Orgány státní správy a samosprávy.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Termín vyhlášení první výzvy se očekává v 1. polovině roku 2015.

Výše podpory:

 • Výše dotace zatím není známa.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Fázované zadávaní zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje se sdílením rizik a zisků na tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OPPIK Pre-commercial public procurement

  Všechny aktuální výzvy >

  Kontakt

  • Dotační linka
   Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

  Loading...
  Loading...