Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Prevence kriminality a protidrogová prevence ve městě Plzeň

shutterstock_131422019.jpg
Share Button

Dotace v oblasti prevence kriminality je poskytována zejména projektům s dlouhodobým charakterem činnosti, významným jednorázovým projektům nebo programům zcela novým, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě, na sociální nebo situační prevenci kriminality, popř. na poskytování informací občanům o možnostech ochrany před zločinem. V oblasti protidrogové prevence jsou podporovány projekty zaměřené na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 21. 3. 2016 do 29. 3. 2016.

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Oblast prevence kriminality:
 1. Podpora služeb, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného nebo rizikového prostředí.
 2. Podpora minimálních preventivních programů sociálně patologických jevů na školách.
 3. Probační a resocializační programy pro mladistvé a dospělé.
 4. Podpora projektů primární prevence s cílem zlepšit ochranu před trestnou činností.
 5. Sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů i recidivistů po návratu z výkonu trestu, zaměřené na změnu životního stylu, zvyšování kvalifikace a podporu zaměstnatelnosti.
 6. Projekty zaměřené na nabídku alternativních sociálních vazeb, životních dovedností, profesního poradenství, zprostředkování informací o sociálně patologických jevech a rizikovém chování, o prevenci školního násilí.
 • Oblast protidrogové prevence:
 1. Podpora specifické primární prevence s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným rizikem výskytu sociálně patologických jevů.
 2. Podpora vzdělávání, analýza současného stavu a monitorování symptomů rizik v daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence.
 3. Jiné projekty reagující na aktuální situaci na drogové scéně ve městě Plzni.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace může činit maximálně:
  • Protidrogová prevence – 50 000 Kč.
  • Prevence kriminality – 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadateli nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>