Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Jihomoravského kraje

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Rada Jihomoravského kraje schválila novou výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2018 na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 12. 02. 2018 do 28. 02. 2018.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.
 • V případě právnických osob vykonávajících činnost výhradně školských zařízení se dotační program týká pouze právnických osob vykonávajících činnost pedagogicko-psychologických poraden.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora sociálního klimatu školy.
 • Včasná intervence v oblasti specifické primární prevence.
 • Prevence sociálně patologických jevů – problematika užívání legálních drog (alkohol, tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, sebepoškozování, komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu aj.
 • Zvyšování profesionality práce školních metodiků prevence a metodiků prevence pracujících v pedagogicko-psychologických poradnách.
 • Vzdělávaní pedagogů – projekty zaměřené na oblast specifické primární prevence rizikového chování.
 • Kooperace mezi školami regionu (spolupráce v oblasti vzdělávací, metodické a strategické v rámci prevence rizikového chování).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je 80 tis. Kč.
 • Spoluúčast žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

Specifika a omezení:

 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>