Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Příspěvky Karlovarského kraje na úseku environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

shutterstock_88756531.jpg
Share Button

Dotace na projekty podporující environmentální výchovu, vzdělání a osvětu mohou získat právnické osoby a nestátní neziskové organizace až do výše 100 000 Kč na projekt a rok.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o poskytnutí příspěvku pro realizaci projektu plánovaného na příslušný kalendářní rok se podávají od 1. listopadu do 30. listopadu roku, po kterém následuje rok realizace projektu.

Příjemci podpory:

 • Příspěvky mohou být poskytnuty právnickým osobám, které byly založeny minimálně 6 měsíců před datem vyhlášení tohoto grantového programu, působícím na území Karlovarského kraje a nestátním neziskovým organizacím.

Typy podporovaných projektů:

 • Celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením (činnost ekovýchovného střediska a ekologická výchova jako jeho hlavní činnost).
 • Přímé akce pro veřejnost (ekovýchovné akce typu přímého působení na konkrétně definovanou cílovou skupinu, např. přednášky, besedy, semináře).
 • Akce pro obecnou veřejnost – ekovýchovné akce typu působení na širokou veřejnost formou environmentální osvěty, zejména v oblasti:
  • čistší produkce, ekologicky šetrných výrobků, recyklace odpadů,
  • úspory energie, využitím místních energetických zdrojů, využitím biomasy a druhotných surovin,
  • ekologicky šetrného způsobu dopravy,
  • zlepšování kvality krajiny, např. péče o vodní zdroje, podpora šetrného způsobu hospodaření v krajině,
  • výstavby, údržby a provozu terénních informačních zařízení včetně naučných stezek.
 • Informační materiály s ekovýchovnou tématikou (působení na širokou veřejnost formou tiskovin, CD, DVD, multimediálních aplikací, audiovizuálních produktů nebo WWW stránek).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše příspěvku na jednoho žadatele a příslušný kalendářní rok činí 100 000 Kč.
 • Maximální část nákladů na realizaci projektu, která může být hrazena z příspěvku, činí 80 %.
 • Vlastní podíl žadatele musí činit minimálně 20 % z celkových nákladů na realizaci projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v Karlovarském kraji.
 • Na financování projektu není možno využít souběh dotací z rozpočtu Karlovarského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>