Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Příspěvky na mimořádné akviziční činnosti muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina

086153900139202124839
Share Button

Účelem poskytnutí finančního příspěvku je podpořit systematickou tvorbu sbírek. Na naplňování tohoto účelu předpokládá Kraj alokovat finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč ročně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se přijímají v termínu od 1. 3. do 10. 4. příslušného kalendářního roku.

Příjemce podpory:

 • Finanční příspěvek může být poskytnut příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem na úseku kultury a spravující sbírku zapsanou v centrální evidenci sbírek, jejímž vlastníkem je Kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem poskytnutí finančního příspěvku je movitá věc případně soubor movitých věcí navržený k mimořádné akvizici, který musí splňovat současně všechna níže uvedená kritéria:
  • a) jedná se o autentickou věc (soubor věcí), která zhodnotí a doplní sbírky Kraje;
  • b) věc (soubor věcí) je v souladu s akvizičním plánem žadatele a jeho specializací;
  • c) věc (soubor věcí) byla projednána a doporučena příslušným poradním sborem ředitele daného žadatele;
  • d) věc (soubor věcí) je řádně zdokumentována a popsána;
  • e) věc (soubor věcí) má potenciál pro upoutání pozornosti na význam sbírkotvorné činnosti za účelem posilování kulturního i historického povědomí a odpovědnosti za zachování svěřených hodnot pro budoucí generace.

Forma a výše podpory:

 • Žadateli může být na jednu akvizici poskytnut finanční příspěvek maximálně ve výši 100 % prokázaných uznatelných nákladů a zároveň do výše celkových alokovaných finančních prostředků.

Specifika a omezení:

 • Vynaložené náklady musí být nezbytné pro uskutečnění akvizice a musí odpovídat zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>