Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje

Share Button

Dotace na podporu spolupráce firem z Ústeckého kraje s výzkumnými institucemi za účelem zvýšení přidané hodnoty v regionální ekonomice. O inovační vouchery mohou zažádat podnikatelé do 28. 2. 2018.

Příjem žádostí:

 • Předkládání žádostí o dotaci bude možné od 20. 1. 2018. Žádosti musejí být podány nejpozději do 28. 2. 2018.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba podnikající, která má zaměstnance nebo obchodní společnost (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo obdobná právnická osoba).

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovanou aktivitou programu je nákup služeb, které žadatel potřebuje pro své inovační aktivity. Znalosti získané díky voucheru budou použity na inovace produktů, procesů či služeb.
 • Způsobilými činnostmi jsou:
  • Diagnostika, testování, měření, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty – tyto činnosti jsou způsobilé pouze za podmínky, že jsou nezbytné a budou využity pro zavedení inovace (výrobku, služby, procesu, apod.).
  • Návrhy nových systémů, konstrukčních řešení, typů zařízení, materiálů, metod.
  • Vývoj softwaru či hardwaru.
  • Vývoj materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, zkušebního polotovaru, funkčního vzorku.
  • Optimalizace procesů, metod, parametrů, použití materiálů s cílem zvýšení efektivity nebo snížení nákladů.
  • Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů.
  • Aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru.
  • Design nových výrobků – průmyslový, produktový.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků na jeden projekt je 50 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace je 199 tis. Kč.
 • Podíl dotace je maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • V případě, že žadatel plánuje voucher na spolupráci se stejným poskytovatelem znalostí jako u minulých ročníků programu, bude maximální výše dotace snížena na 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, přitom maximálně 100 000 Kč. Vlastní náklady žadatele pak tvoří minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel má sídlo nebo pobočku na území Ústeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>