Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Libereckém kraji

shutterstock_67857976.jpg
Share Button

Dotační program na podporu celoročních nebo jednorázových akcí neziskových organizací, pracujících s dětmi a mládeží na území Libereckého kraje. Podpora je určena na neinvestiční výdaje spojené s volnočasovými aktivitami, dále na letní dětské tábory či tábory pro znevýhodněné děti. Celková alokace je 422 tis. Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 4. 2016 do 29. 4. 2016 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti), které mají ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží a vznikly nejméně 1 rok před datem uzávěrky žádostí.

Typy podporovaných projektů:

  • Participace dětí a mládeže – jedná se o podporu aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje a podporovat jejich aktivní účast na společenském dění.
  • Podpora tvořivosti dětí a mládeže – jde o podporu aktivit, podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 422 000 Kč.
  • Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální výše dotace je 100 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Dotace bude poskytnuta na náklady, které vznikly v termínu od 16. 2. 2016 do 30. 11. 2016.
  • Osobní výdaje mohou tvořit maximálně 40 % z poskytnuté dotace.
  • Žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu žádost o finanční podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>