Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program MEDIA – Podpora integrace uprchlíků

shutterstock_154757501.jpg
Share Button

Podpora mezinárodních kulturních a audiovizuálních projektů, které usilují o usnadnění integrace uprchlíků v evropském prostředí. Jedná se o tzv. kreativní partnerství zúčastněných zemí, které budou pomocí konsorcií vytvářet a zkoušet iniciativy na podporu začlenění uprchlíků do společnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 28. 4. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat právnické osoby se zkušenostmi odpovídajícími cílům této výzvy, které působí v kulturních a kreativních odvětvích.
 • V konsorciu mohou být i organizace z jiných odvětví, například z veřejných, vzdělávacích, zdravotnických, sociálních nebo podobných oblastí, které se musejí aktivně podílet na plnění cílů.

Typy podporovaných projektů:

 • Nadnárodní kulturní a audiovizuální projekty, které mohou:
  • pomoci uprchlíkům začlenit se do společnosti a vyjadřovat se, aniž by museli nutně okamžitě hovořit jazykem hostitelské země;
  • být vzdělávacími platformami v širším slova smyslu, které posilují respektování a chápání rozmanitosti, mezikulturní a občanské kompetence, demokratické hodnoty a občanství;
  • poskytnout občanům EU příležitost objevovat hodnoty a kultury uprchlíků, učit se od nich a pochopit je a při tom znovu objevovat a obohacovat své vlastní;
  • podporovat prezentování a spoluvytváření kulturních anebo audiovizuálních děl v celé Evropě;
  • nabídnout možnost spolupráce s organizacemi v jiných odvětvích s cílem stimulovat komplexnější, rychlejší, efektivnější a dlouhodobější reakci na tuto globální výzvu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 1,6 mil. EUR.
 • Maximální výše dotace je od 100 000 EUR do 200 000 EUR.
 • Maximální míra spolufinancování je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost nemohou podávat fyzické osoby.
 • Konsorcium musí být tvořeno nejméně třemi partnery alespoň ze dvou zemí způsobilých k účasti na projektu, a to hlavním žadatelem a partnery.
 • Maximální doba trvání projektu je 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>