Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách MSK

shutterstock_11343424.jpg
Share Button

Dotace na zkvalitňování veřejného prostranství, zvyšování kvality bydlení, na  aktivity zaměřené na vytváření a činnost samospráv obyvatel orientovaných na řešení místních problémů, dotace na aktivity realizované za účelem zvyšování sounáležitosti obyvatel komunity.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 13. 11. 2017 do  20. 11. 2017 včetně.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Komunitní aktivity zaměřené na zvyšování kvality bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.
 • Komunitní aktivity zaměřené na vytváření a činnost samospráv obyvatel orientovaných na řešení místních problémů.
 • Komunitní aktivity realizované za účelem zvyšování sounáležitosti obyvatel komunity realizované na podporu komunikace a spolupráce mezi obyvateli lokalit a jejich okolím nebo vzájemné spolupráce mezi jednotlivými komunitami a dalšími subjekty.
 • Podporovány budou aktivity zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti, profesních a sociálních dovedností obyvatel sociálně vyloučených lokalit MSK s ohledem na využitelnost v běžném životě.
 • Podporovány budou aktivity zaměřené na vzdělávání terénních pracovníků pracujících v sociálně vyloučených lokalitách MSK.
 • Podporovány budou aktivity zaměřené na zprostředkování komunikace mezi institucemi a organizacemi, nebo jinými subjekty, za účelem zlepšení života obyvatel sociálně vyloučených lokalit nebo za účelem prevence vzniku sociálně vyloučených lokalit.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč, maximální výše dotace činí 70 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %. Finanční spoluúčast z vlastních, případně z jiných zdrojů žadatele na uznatelných nákladech projektu musí činit minimálně 30 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>