Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu naplňování Koncepce podpory dětí a mládeže ve Středočeském kraji

shutterstock_67833388.jpg
Share Button

Jedná se o dotační program na podporu činnosti organizací a sdružení pracujícími s dětmi a mládeží. Cílem programu je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit, rozvíjet dobrovolnou práci s dětmi a mládeží, a podpořit výchovu v dalších vybraných oblastech, zejména ke vzájemné toleranci a respektu.

Příjem žádostí:

  • Termín pro podávání žádostí je od 31. 3. 2017 09:00 hod. do 14. 4. 2017 16:00 hod.

Příjemci podpory:

  • O podporu mohou žádat neziskové nestátní organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží.
  • Žadatelem může být pouze právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež vést k jejich aktivní účasti na společenském dění;
  • Podpora tvořivosti – podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.
  • Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy, apod.
  • Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Dotaci od kraje nelze použít např. na následující výdaje: úhradu výdajů na pohoštění, dary a ceny (neplatí na drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí), úhradu pořízení investičního majetku, výrobu, tisk a distribuci časopisů, leasing, úhradu nákladů zahraničních cest a stáží, úhradu mezd, financování podnikatelských aktivit atd.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>