Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. Výzva

projektova_dokumentace
Share Button

V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelové neinvestiční dotace veřejným subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru. Jedná se o projekty, které pak budou předloženy do vhodného dotačního programu na národní či evropské úrovni, popřípadě realizovány z místních rozpočtů nebo zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 3. 2016 do 6. 5. 2016.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o finanční podporu může být veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou projekty, které které mají strategický význam pro celý region.
 • Finanční podpora slouží pouze na uhrazení neinvestičních nákladů vedoucích k vypracování následujících dokumentací pro projekt, např.:
  • náklady na vypracování předběžné studie proveditelnosti, technického a technologického řešení, dokumentace pro stavební povolení, včetně průzkumných prací; náklady vedoucí k vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, k vypracování studií, analýz, průzkumu trhu, marketingového průzkumu, vlivu na životní prostředí atd.;
  • osobní náklady na zaměstnance – základní mzda, příplatky, zákonné mzdové odvody.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu je vyčleněna na 5 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí 100 000 Kč a maximální výše je 500 000 Kč na jeden projekt.
 • Maximálně lze dosáhnout podpory ve výši 85 % způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 4. 2016 a ukončena do 30. 9. 2018.
 • Projekt musí být uskutečněn a zároveň mít dopad na území Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Žadatel je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>