Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. Výzva

projektova_dokumentace
Share Button

V tomto dotačním programu se budou poskytovat účelové neinvestiční dotace veřejným subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru. Jedná se o projekty, které pak budou předloženy do vhodného dotačního programu na národní či evropské úrovni, popřípadě realizovány z místních rozpočtů nebo zdrojů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od 31. 3. 2017 do 21. 4. 2017.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o finanční podporu může být veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Hlavním záměrem poskytovatele je prostřednictvím poskytování dotací zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity v Moravskoslezském kraji v souladu s potřebami RIS3 strategií na národní i krajské úrovni, ale také koordinace přípravy projektových záměrů v kraji.
  • Dokumentací projektového záměru se rozumí veškerá odborná dokumentace, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci na plánovaný záměr, který bude předložen do vhodného dotačního programu na národní či evropské úrovni.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace pro tuto výzvu je vyčleněna na  8 208 600 Kč.
  • Minimální výše dotace činí 100 000 Kč a maximální výše je 500 000 Kč na jeden projekt.
  • Maximálně lze dosáhnout podpory ve výši 85 % způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2017 a ukončena do 30. 11. 2018.
  • Projekt musí být uskutečněn a zároveň mít dopad na území Moravskoslezského kraje.
  • Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Žadatel je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>