Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu projektů ve zdravotnictví

shutterstock_156266657.jpg
Share Button

Dotace na zdravotní, ošetřovatelské a hospicové péče (podporu činností jejichž účelem je udržení, podporu a navrácení zdraví, zachování nebo navrácení soběstačnosti, zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí, dále podporu projektů zaměřených na vybavení půjčoven a opraven kompenzačních pomůcek) mohou získat nestátní neziskové organizace. Realizace projektu musí probíhat na území Moravskoslezského kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace, tj. občanská sdružení, církevní právnické osoby a obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

  • Spotřeba materiálu (např. zdravotnický materiál a pomůcky, hygienické a čistící potřeby, vzdělávací materiály, ochranné pracovní pomůcky apod.).
  • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (za uznatelný náklad se nepovažuje pořízení výpočetní techniky, digitálních kamer, fotoaparátů a mobilních telefonů).
  • Spotřeba energie (spotřeba elektrické energie, vodné, stočné, spotřeba plynu; hrazena nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, a to max. do výše 10 % měsíční úhrady za tuto spotřebu energie),
  • Osobní náklady (pouze ve formě dohod o provedení práce jen v souvislosti s přímým poskytováním a zajištěním služeb dle účelového určení dotace; poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě těchto nákladů maximálně do výše 50 % celkové požadované dotace.

Forma a výše podpory:

  • ZDR I/17 podpora hospicové péče: Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 300 000 Kč.
  • ZDR II/17 podpora zdraví, zdravotnické osvěty a prevence: Minimální výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 80 000 Kč.
  • Dotace maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>