Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu tělesné přípravy Policie a Hasičských záchranných sborů

shutterstock_107814275.jpg
Share Button

Ministerstvo vnitra vyhlásilo Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru ČR. Zaměřen je především na zaměstnance Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, zaměstnance organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra.  V rámci tohoto programu se mají věnovat sportovním i rekreačně pohybovým aktivitám.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka přihlášek k veřejně prospěšnému programu je ke dni 30. září 2016 v 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Veřejně prospěšné spolky, které se věnují činnosti podle §214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, působí na celém území ČR a ve stanovách deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost potřebnou pro příslušníky a zaměstnance daného resortu.

Typy podporovaných projektů:

 • Získávání a zdokonalování znalostí, dovedností a návyků v oblasti tělesné a střelecké přípravy potřebných pro výkon služby a pro získávání a udržování fyzické kondice.
 • Regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně pohybových aktivit.
 • Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží pořádaných v oboru působnosti Ministerstva vnitra.
 • Pořádání vlastních místních, regionálních, celostátních i mezinárodních sportovních soutěží.
 • Prezentace a propagace Ministerstva vnitra a Policie ČR na veřejnosti i uvnitř Ministerstva vnitra a Policie ČR.
 • Podpora a rozvoj mezinárodního sportovního styku mezi policejními sbory a ministerstvy vnitra.
 • Reprezentace sportovních organizací Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR v mezinárodních hasičských nebo policejních sportovních organizacích.
 • Podpora přípravy a účasti reprezentačních výběrů resortu na mezinárodních sportovních soutěžích.
 • Spolupráce s Ministerstvem vnitra v oblasti sportu v oboru jeho působnosti v rámci tělovýchovných a sportovních akcí a případně i v oblasti přípravy státní sportovní reprezentace.
 • Podpora činnosti v regionech (např. sdruženými subjekty) ve výši minimálně 70 % poskytnuté dotace.

Forma a výše podpory:

 • Podpora se pohybuje max. do výše 70 % celkových nákladů projektu (i v případě navýšení dotace Ministerstvo vnitra hradí nejvýše 70 % daného projektu).

Specifika a omezení:

 • V žádosti o státní dotaci musí žadatel uvést, jaké cílové sociální kategorie programu bude podporovat a jaké cíle a hlavní zaměření programu naplňovat. Zároveň musí uvést, jakým způsobem (jakými aktivitami) toho bude dosaženo.
 • Spolky střešního typu předkládají žádost o státní dotaci na veřejně prospěšný program souhrnně za všechny sdružené subjekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>