Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje

images (1)
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora včelařství  v Olomouckém kraji. Dotace je určena na podporu zájmu začínajících včelařů, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 3. 4. do 20. 4. 2018.

Příjemce podpory:

  • Žadatelem může být fyzická osoba, která v minulosti včelařství neprovozovala, do 1. 1. 2018 nevlastnila žádná včelstva, ale ke dni podání vyúčtování dotace již včelstvo vlastní.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora zájmu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje a obnova včelstev zlikvidovaných na pokyn orgánů Státní veterinární správy, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ členské základny Českého svazu včelařů, z. s.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem v dotačním programu nemůže být fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti včelařství a právnická osoba.
  • Projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje.
  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>