Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

shutterstock_65429458.jpg
Share Button

Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je zvýšit kvalitu života osob ve věku 60 a více let žijících v Moravskoslezském kraji.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 15. 11. 2017 do 22. 11. 2017 včetně.

Příjemci podpory:

 • Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace obcí a obce.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů.
 • Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti.
 • Podpora volnočasových aktivit.
 • Podpora aktivit v oblasti zdraví.
 • Podpora aktivit v oblasti vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč, maximální výše dotace 100 000 Kč.
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu činí 20 %, max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 80 %.
 • V případě, že projekt zahrnuje aktivity spojené s ubytováním (např. rekondiční pobyty), činí min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu 50 % a max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí rovněž 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Projekty musí být zaměřeny na cílovou skupinu programu, jíž jsou osoby ve věku 60 a více let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>