Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji

sp-5
Share Button

Dotaci na nákup kompenzačních pomůcek, zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu, na úpravu prostor ve smyslu odstranění bariér, zvýšení dostupnosti sociálních zařízení, na vzdělávání a rozvoj pracovníků sociálních služeb a na pořízení vozidla sloužícího pro potřeby poskytovaní služby mohou získat poskytovatelé sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

1) Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 18. 3. 2016 do 25. 3. 2016 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy a církevní právnické osoby) registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Nákup pomůcek pro alternativní komunikaci (např. komunikátory s hlasovým výstupem apod.) a dalších kompenzačních pomůcek.
 • Pořízení a instalaci zástěn a závěsných zařízení zajišťujících intimitu uživatelů.
 • Pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu.
 • Úpravy prostor ve smyslu odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin, schodolezů), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení (včetně zařízení pro osoby bez přístřeší).
 • Pořízení a instalaci zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb (např. výtahy, požární hlásiče apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 100 000 Kč, maximální výše dotace je 500 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu je 30 %.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze požadovat na pomůcky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 • Projekt musí být zaměřen na potřeby uživatelů sociálních služeb.
 • Dotaci lze použít i jen na projektovou dokumentaci nutnou k provedení stavebních úprav.

2) Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 18. 3. 2016 do 25. 3. 2016 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy a církevní právnické osoby) registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 40.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok (nákup kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí, pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu apod.).
 • Opravy a udržování (vymalování pokojů, výměna podlah v zařízení apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 30 000 Kč, maximální výše dotace je 200 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu je 20 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace je určená pro registrované sociální služby na nákup materiálně-technického zabezpečení nebo opravy potřebné k zajištění základních činností poskytovaných služeb.
 • Žadatel je oprávněn předložit maximálně dva projekty.

3) Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 18. 3. 2016 do 25. 3. 2016 včetně..

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění vzdělávání a konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb pracovníků a vycházejí ze zjištění inspekce, supervize či hodnocení zařízení (žadatel doloží) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb.
 • Zajištění vzdělávání a konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb managementu a vycházejí ze zjištění inspekce, supervize či hodnocení zařízení (žadatel doloží) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb.
 • Zajištění supervize zaměstnanců či dobrovolníků.
 • Zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s uživateli služeb.
 • Zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka při procesu sebehodnocení sociální služby.
 • Zajištění klientských auditů externím dodavatelem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 30 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu je 20 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel při podání žádosti doloží, že zvolené téma vzdělávání je součástí programu dalšího vzdělávání pracovníků poskytovatele služeb a vychází z individuálních potřeb zaměstnanců či dobrovolníků.
 • Při podání žádosti dále žadatel doloží harmonogram vzdělávání a popíše konkrétní souvislost mezi vzděláváním zaměstnanců či dobrovolníků a dopadem na uživatele.

4) Pořízení vozidla

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 18. 3. 2016 do 25. 3. 2016 včetně..

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora bude zaměřena na pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla – osobního automobilu (max. 5 míst) nebo vícemístného dodávkového automobilu (7 – 9 míst) sloužícího pro potřeby poskytované služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 100 000 Kč, maximální výše dotace je 400 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu je 30 %.

Specifika a omezení:

 • Pokud se jedná o zakoupení ojetého motorového vozidla, tak vozidlo musí být zakoupeno u autorizovaného prodejce, stáří vozidla do 4 let od data uvedení do provozu a s počtem najetých kilometrů do 80 tis. km.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>