Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

shutterstock_148456595.jpg
Share Button

Dotace na projekty obnovy a rozvoje venkova, integrovaných projektů, osvětovou, poradenskou a vzdělávací činnost. Projekty musí být zaměřené na hospodářský rozvoj obcí, regionů, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci na rok 2018 probíhá od 23. 10. 2017. Konečný termín pro podání žádostí je dne 31. 12. 2017.

Příjemci podpory:

 • Obec.
 • Mikroregion v právní formě dobrovolného svazku obcí nebo spolků.
 • Obec, je-li nositelem regionálního projektu pro více obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 1: Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova
  • 1. Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
  • 2. Komplexní úprava veřejných prostranství; obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně; oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu.
  • 3. Podpora služeb na venkově.
 • Opatření 2: Dotace na společné integrované projekty.
  • 7. Společné integrované projekty.
 • Opatření 3: Dotace úroků z úvěrů.
  • 8. Dotace úroků z úvěrů na projekty k rozvoji infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace na akci v rámci dotačního titulu 1 a 2 činí minimálně 25 000 Kč a maximální výše dotace činí 250 000 Kč.
 • U dotačního titulu 3 je minimální výše dotace 5 tis. Kč a maximální výše dotace 50 000 Kč.
 • Výše dotace na všechny akce jednoho žadatele v rámci opatření 1 může činit max. 250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Obec i mikroregion musí mít zpracovaný a schválený strategický rozvojový dokument.
 • Příjemce dotace musí mít majetek, k němuž se váže dotace, v plném rozsahu ve svém vlastnictví.
 • U Opatření 1 a 3 mohou být žadatelem pouze obce do 2 tis. obyvatel. Dotaci je možno přiznat i obci do 3 tis. obyvatel, a to v případě, že akce bude realizována v její místní části, která má méně než 2 tis. obyvatel.
 • U Dotačního titulu 7 minimální výše dotace v běžném roce na celou akci žadatele činí 50 tis. Kč. Maximální výše dotace v běžném roce na celou akci žadatele (mimo ŠOV) je 500 tis. Kč. U obce jako zřizovatele ŠOV je maximální výše dotace na celou akci 100 tis. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>