Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program obnovy venkova Karlovarského kraje

shutterstock_156897440.jpg
Share Button

Dotace podporuje obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně. Také se zaměřuje na oblasti rekonstrukce, oprav a výstavby místních komunikací, cyklistických a pěších stezek či veřejného osvětlení.

Příjem žádostí:

 • Pro dotační titul 4 mohou být podávány žádosti od 1. prosince do 31. prosince 2016.
 • Pro dotační tituly 1, 2 a 3 mohou být podávány žádosti od 1. ledna do 15. února 2017.

Příjemci dotací:

 • Dotační tituly 1 až 3Obce Karlovarského kraje pod 2 000 obyvatel.
 • Dotační titul 4 – Mikroregiony, spolky, nadace.

Typy podporovaných projektů:

 1. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, čekárny na zastávkách, drobná architektura atd.).
 2. Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně.
 3. Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení (zejména rekonstrukce a výstavba místních komunikací).
 4. Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací.

Formy a výše podpory:

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 25 000 Kč.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • V rámci dotačních titulů 1 až 3 lze poskytnout dotaci na jednu akci ve výši maximálně 50 % nákladů, u obcí, které v předchozím kalendářním roce obdržely některá z ocenění v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku (pouze obce oceněné zlatou, modrou, bílou, zelenou nebo oranžovou stuhou), maximálně 60 % nákladů.
 • Na dotační titul 4 lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 70 % mzdových nákladů vyplacených v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, maximálně však 350 000 Kč v jednom kalendářním roce.

Specifika a omezení:

 • Neuznatelnými náklady jsou: cestovní a vzdělávací aktivity, technická projektová dokumentace, mzdy, poplatky, penále, úroky, další náklady nesouvisející s realizací uvažovaného projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>