Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program obnovy venkova Karlovarského kraje

shutterstock_156897440.jpg
Share Button

Dotace podporuje obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti mohou být podávány od 01. 03. 2018 do 15. 03. 2018.

Příjemci dotací:

 • V rámci podprogramů 1 – 3  obec, která neměla k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, dle údajů zveřejňovaných  Českým statistickým úřadem, více než 3000 obyvatel.
 • V rámci podprogramu 4 mikroregion , spolek, nadace nebo hospodářská komora.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram 1 na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, zejména radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, válečné hroby, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura atd., to vše vyjma kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.
 • Podprogram 2 na komplexní úpravu veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně.
 • Podprogram 3 na rekonstrukce, opravy a výstavbu místních komunikací, výstavbu a údržbu pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavbu veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu.
 • Podprogram 4 na činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem).

Formy a výše podpory:

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit  v rámci podprogramů 1 – 3 je 300 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit v rámci podprogramu 4 je 350 000 Kč.
 • Lze poskytnout dotaci na jednu akci ve výši maximálně 50 % nákladů, u obcí, které v předchozím kalendářním roce obdržely některá z ocenění v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku (pouze obce oceněné zlatou, modrou, bílou, zelenou nebo oranžovou stuhou), maximálně 60 % nákladů.

Specifika a omezení:

 • Neuznatelnými náklady jsou: cestovní a vzdělávací aktivity, technická projektová dokumentace, mzdy, poplatky, penále, úroky, další náklady nesouvisející s realizací uvažovaného projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>