Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program obnovy venkova Pardubického kraje

shutterstock_154867409.jpg
Share Button

Dotace na hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků obcí, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu na území Pardubického kraje.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmu žádostí je 30. 9. 2018.
 • Termín příjmu žádostí pro dotační titul 9 je od 1. ledna do 20. 2. 2019.

Příjemci podpory:

 • Obec do 2 000 obyvatel.
 • U dotačního titulu 9 – obec s nejvýše 500 obyvateli; obec nebo město do 4 000 obyvatel pro prodejnu ve své místní části s nejvýše 500 obyvateli; obec nebo město do 4 000 obyvatel, které provozuje pojízdnou prodejnu zásobující jejich místní části do 500 obyvatel, nebo svazek obcí, který provozuje pojízdnou prodejnu zásobující členské obce s nejvýše 500 obyvateli.
 • Obec, jejíž přihláška do Programu obnovy venkova (vesnice) byla již dříve potvrzena územně příslušným okresním úřadem nebo od 1. ledna 2003 Krajským úřadem Pardubického kraje.
 • Svazek obcí.
 • Místní akční skupina.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku
 • Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, zřizování, obnova a údržba veřejné zeleně.
 • Dotační titul 3: Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení a rozhlasu.
 • Dotační titul 4: Výstavba, rekonstrukce a oprava místních komunikací, chodníků, odstavných ploch, cyklistických a pěších stezek.
 • Dotační titul 5: Zřízení sběrného místa nebo dvora pro odkládání odpadů produkovaných fyzickými osobami, včetně nebezpečných složek komunálního odpadu.
 • Dotační titul 6: není na rok 2019 vyhlášen.
 • Dotační titul 7: Integrované projekty venkovských mikroregionů, podpora provozních nákladů pro MAS neuznatelných metodou LEADER.
 • Dotační titul 8: Projekty k rozvoji infrastruktury.
 • Dotační titul 9: Dotace pro obchody a pro pojízdné prodejny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 tis. Kč a maximální výše dotace na všechny akce jednoho žadatele činí 1 mil. Kč v běžném roce.

Specifika a omezení:

 • Souběh dotací na jednu akci z více dotačních titulů není přípustný.
 • Žádosti o dotace se zapisují do internetové aplikace na webové adrese http://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova, kterou zveřejní Pardubický kraj. Originály žádostí o dotaci včetně všech povinných příloh se zasílají písemně na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, do 30. září 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Milan Vacek napsal:

  Dobrý den,
  lze užít program pro obec cca 250 obyvatel:
  Dotační titul 1: Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku
  - Na pořízení objektu od soukromé osoby, která v objektu má záměr ubytovávat ve velkém objektu bývalého zájezdního hostince, který je ale kolaudován na objekt pro bydlení, větší množství osob ???
  - Poté tento objekt rekonstruovat na cca dvě bytové jednotky , kancelář se skladovým prostorem toto potom pronajímat třetím osobám
  - Odhadované částky: nákup nemovitostí je cca 750 000,- Kč lze financovat z dotace, rekonstrukce cca 5 mil Kč dle projektu a skutečného výběrového řízení , jaká výše dotace by mohla být poskytnuta ???
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,

   na nákup obecního majetku pro budoucí obecní byty je možné dotaci z Programu obnovy venkova využít. Výše dotace je však vzhledem k vysokému zájmu kolem 100 tis. Kč. Investici je nutné provést až v tom roce, pro kterou vám bude dotace schválena, tedy až v roce 2017. Rekonstrukce je také z daného programu podporována, ale opět ve stejném peněžním rozsahu. Obec však může podat pouze jednu žádost v daném dotačním titulu.
   Dotace na rekonstrukci bytu poskytuje také MMR, avšak musí se jednat o tzv. sociální byty, výše podpory je kolem 500 tis. Kč na jeden byt. Výzva na Podporované byty bývá vyhlašována na podzim.

   S pozdravem, LT

 2. Milan Andrlík napsal:

  Dobrý den
  Měli bychom zájem o dotaci na zasíťování stavebních pozemků ve vlastnictví obce. Velikost obce cca 330 obyvatel cena realizace cca 2 mil.Kč. Měli bychom šanci na nějakou dotaci dosáhnout. Představa: Program obnovy venkova Pardubického kraje – dotační titul 8.
  děkuji Andrlík

  • Dobrý den,
   bohužel na zasíťování pozemku nejde Vámi uvedený dotační titul využít. Tento druh podpory poskytuje MMR prostřednictvím programu Podpora bydlení. Nicméně zmiňovaný program není v současné době otevřen. Podrobnější informace k poslední vyhlášené výzvě naleznete zde.

   S pozdravem, AK

 3. starosta Aleš Drahokoupil napsal:

  Dobrý den, měli bychom zájem o dotaci na opravu sálu místního pohostinství.Múžete mi zdělit, jestli na dotaci dosáhnem .Jedná se o dotace s Pardubického kraje na obnovu venkova.Předem děkuji za odpověd.

  • Bc. Kateřina Čočková Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   nejdříve bych se chtěla zeptat, kdo by byl žadatelem (komu nemovitost patří?) – obec?
   Pardubický kraj disponuje několika programy: připadá v úvahu Program obnovy a rozvoje venkova, Podpora cestovního ruchu.

   Abych Vám mohla sdělit více informací, zda do programu spadáte či nikoliv, potřebuji znát tedy žadatele a o jakou výši podpory by se mělo jednat.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>