Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program obnovy venkova v Libereckém kraji

stažený soubor
Share Button

Dotace na obnovu a údržbu technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na úpravu veřejných prostranství, podporu vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově mohou získat venkovské obce, svazky obcí, spolky a obecně prospěšné společnosti. 

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 29. 3. 2019 – 17. 4. 2019, do 17.00 hod.

Příjemci podpory:

 • DT 1, 2, 3, 4, 9: venkovské obce v LK definované v Programu rozvoje LK 2014-2020 (Obec, městys, město v územním obvodu LK ).
 • DT 6, 7: svazek obcí v územním obvodu LK.

Typy podporovaných projektů:

 • DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
 • DT 2 – komplexní úprava návsí a náměstí.
 • DT 3 – obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady.
 • DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť.
 • DT 6 – projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice.
 • DT 7 – integrované projekty venkovských mikroregionů.
 • DT 9 – válečné hroby.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory kraje a maximální výše dotace je stanovena podle jednotlivých dotačních titulů:
  • dotační titul 1 až 4:
   • pro obce do 300 obyvatel – maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 400 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu,
   • pro obce do 1000 obyvatel – maximálně 60 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 300 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu,
   • pro obce nad 1 000 obyvatel – maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 300 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu,
  • dotační titul 6 – na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši max. 70 % celkových uznatelných nákladů, max. však 10 000 Kč/1 obec, která je členem dobrovolného svazku obcí na území Libereckého kraje,
  • dotační titul 7:
   • Pro MR a DSO do 5 000 obyvatel – maximálně 70% celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 400 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu.
   • Pro MR a DSO do 20 000 obyvatel – maximálně 70% celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 700 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu.
   • Pro MR a DSO nad 20 000 obyvatel – maximálně 70% celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 1 000 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu.
  • dotační titul 9 – dotace je určena na údržbu a úpravu válečného hrobu, pamětní desky, pomníku, památníku nebo obdobného symbolu, včetně běžné údržby válečného hrobu, který je ve vlastnictví dotčené obce. Dotaci lze poskytnout ve výši max. 70 % celkových uznatelných nákladů projektu, max. však 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v tomto programu podat maximálně 1 žádost.
 • Termín realizace aktivit je od 1. 1. 2019 – 30. 9. 2020.
 • Realizovat projekt lze pouze na území Libereckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>