Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program obnovy venkova Vysočiny

shutterstock_155170766.jpg
Share Button

Dotace na projekty k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat v termínu od 1. února 2017 do 30. června 2017.

Příjemci podpory:

 • Obec do 1500 obyvatel.
 • Pro určení počtu obyvatel je rozhodující údaj dle ČSÚ k 1. 1. 2016.

Typy podporovaných projektů:

 • Udržení, obnovy a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj vesnic.
 • Rozvoje hospodářství ve venkovských oblastech při využívání zejména místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva, tj. rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání.
 • Zachování a obnovy specifického rázu venkovské zástavby na vesnicích, jejich organického sepětí s krajinou, jejich přirozené a jedinečné působivosti v místě a v krajině, obnovu kulturních památek na venkově apod.
 • Úprav veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti, technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí a dopravní vybavenosti, obnovy tradiční cestní sítě včetně rozvoje alternativní místní dopravy.
 • Udržení, obnovy a účelného využití přirozeného produkčního potenciálu zemědělsky využívané krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci a využití půdního fondu při zachování a rozvíjení jeho přírodní, obytné a estetické hodnoty.

Forma a výše podpory:

 • Obcím do 300 obyvatel je poskytována dotace až do 60 % celkových nákladů.
 • Obcím nad 300 obyvatel je poskytována dotace až do 50 % celkových nákladů.
 • Minimální výše podpory činí 30 000 Kč, maximálně do 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V případě, že obec byla v průběhu roku 2016 postižena povodněmi nebo jinou živelní pohromou, může požádat o změnu účelu použití dotace přidělené v souladu s těmito Zásadami, a to na rekonstrukci nebo opravu majetku obce poškozeného živelní nebo jinou pohromou.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>