Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

images
Share Button

Dotace na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), pro zachování kulturního dědictví pro další generace.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 31. 1. 2016.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci (správci – jde-li o majetek ČR) kulturní památky.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury:
  • Zemědělské usedlosti, chalupy.
  • Kapličky, boží muka, venkovské kostely.
  • Zámečky, tvrze, technická díla.
  • Sochy, pomníky, zahrady, apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše příspěvku je 80 000 Kč.
 • Podíl vlastníka nemovitosti na provedení akce musí být alespoň 20 % z celkových způsobilých nákladů. 

Specifika a omezení:

 • Do Programu nelze zařadit památku, kde špatný technický stav byl způsoben vlastníkem v důsledku úmyslného zanedbání její pravidelné údržby.
 • Nemovitá kulturní památka se musí nacházet na území vesnické památkové rezervace nebo v památkové zóně či v krajinné památkové zóně.
 • Dotace se neposkytuje na modernizaci objektů, nástavby a půdní vestavby, hromosvody, protiradonová opatření, čištění a úklid budov, pronájem lešení, stavebně-historické průzkumy, náklady na stavební dozor, úpravy veřejných prostranství, archeologii, režijní náklady a cestovné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>