Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostravy

shutterstock_139584668.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu a rozvoj veřejných kulturních služeb ve statutárním městě Ostrava v souladu s Koncepcí rozvoje kultury statutárního města Ostravy a současně jejich zpřístupnění obyvatelům a návštěvníkům statutárního města Ostravy.

Příjem žádostí:

 •  Termín pro podání je od 23. 10. 2017 do 10. 11. 2017.

Příjemce podpory:

 • Příjemci podpory v rámci programu se mohou stát všechny subjekty, naplňují-li podmínky programu, a to bez ohledu na právní formu své existence, státní příslušnost či bydliště či sídlo (bydliště nebo sídlo příjemce není z hlediska poskytnutí dotace významné).

Typy podporovaných projektů:

 • Hudební a scénické umění (zahrnuje např. hudbu, tanec, balet, divadlo, operu, orchestry, cirkus; tento obor kultury zahrnuje také projekty, jako jsou např. hudební koncerty či představení, divadelní představení, festivaly).
 • Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti, s výjimkou periodického tisku (zahrnuje také např. autorská čtení, setkání s autory, besedy s vydavateli).
 • Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav (zahrnuje např. malířství, sochařství, řemesla, fotografii, užité umění, nová média; tento obor kultury zahrnuje také projekty, jako jsou výstavy, festivaly, výstavní činnosti, soutěže, tvůrčí dílny, rezidenční programy, sympozia, vydávání katalogů, publikace; program nepodporuje přímo nová média, nýbrž realizaci představení/performancí a výstav využívajících nástrojů nových médií).
 • Kulturně vzdělávací činnost (zahrnuje činnosti v oblasti kulturního a uměleckého vzdělávání, programy, jež mají zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví včetně činností využívajících nové technologie).
 • Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů (zahrnuje také zachování kulturního dědictví).
 • Audiovizuální díla (zahrnuje produkci audiovizuálních děl, přípravu produkce a distribuci).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt v rámci programu může činit 1 000 000 Eur.
 • Na jeden kulturní projekt až 70 % způsobilých nákladů projektu; intenzita podpory, kterou se rozumí částka podpory vyjádřená jako procento způsobilých nákladů, tak v daném případě nepřesáhne 70 %.
 • Na jeden kulturní projekt programově zacílený na minoritní skupiny obyvatel (např. děti, mládež, důchodci, národnostní menšiny, osoby postižené) anebo na jeden kulturní projekt bez vstupného (při nichž nebude vybíráno vstupné) až 100 % způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podporovaný projekt musí být realizován na území statutárního města Ostrava nebo mimo území statutárního města Ostrava s tím, že výstupy podporovaného projektu musí být využity na území statutárního města Ostrava (zaměřují se na ostravskou kulturu) anebo prezentují statutární město Ostrava v rámci České republiky či zahraničí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>