Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostravy

shutterstock_139584668.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu a rozvoj veřejných kulturních služeb ve statutárním městě Ostrava v souladu s Koncepcí rozvoje kultury statutárního města Ostravy a současně jejich zpřístupnění obyvatelům a návštěvníkům statutárního města Ostravy.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 14. 10. 2016 do 4. 11. 2016.

Příjemce podpory:

 • Subjekty nenapojené na veřejné rozpočty: Jedná se především o nadace, občanská sdružení,obecně prospěšné společnosti a další fyzické či právnické osoby.
 • Subjekty napojené na veřejné rozpočty: jedná se především o územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace nabízející realizaci projektu, který je mimo rámec jejich běžné činnosti a není financován z příspěvkových peněžních prostředků poskytovaných zakladatelem, či jinou právnickou osobou.

Typy podporovaných projektů:

 • Hudební a scénické umění (zahrnující např. hudbu, tanec, balet, divadlo, operu, orchestry,cirkus). Tento obor kultury zahrnuje také projekty, jako jsou např. hudební koncerty či představení, divadelní představení, festivaly.
 • Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností), zahrnující také např. autorská čtení, setkání s autory, besedy s vydavateli.
 • Výtvarné umění a architektura, včetně ediční činnosti a výtvarných výstav (zahrnující např. malířství, sochařství, řemesla, fotografii, užité umění, design, nová média. Tento obor kultury zahrnuje také projekty, jako jsou např. výstavy, festivaly, dlouhodobé výstavní činnosti, soutěže, tvůrčí dílny, rezidenční programy, stipendijní programy, sympozia, odborné přednášky a semináře, vydávání katalogů, publikace, díla grafického designu či nové technologie v umění. K projektům podporovaným ve zvláštní kategorii nová média, která spadá do tohoto oboru kultury, patří projekty, které pro realizaci kulturních představení či performancí a výstav využívají nástroje nových médií, mezi něž patří digitální umění, počítačovou grafiku, počítačovou animaci, virtuální umění, internetové umění, interaktivní umělecké technologie, počítačovou robotiku a umění jako biotechnologii. Program nepodporuje přímo nová média, nýbrž realizaci představení/performancí a výstav využívajících nástrojů nových médií.).
 • Kulturně vzdělávací činnost (zahrnující např. výstavy, expozice, knihovnictví).
 • Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů.
 • Audiovizuální umění (zahrnující např. film).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt v rámci programu může činit 1 000 000 Eur.
 • Na jeden kulturní projekt až 70 % způsobilých nákladů projektu; intenzita podpory, kterou se rozumí částka podpory vyjádřená jako procento způsobilých nákladů, tak v daném případě nepřesáhne 70 %.
 • Na jeden kulturní projekt programově zacílený na minoritní skupiny obyvatel (např. děti, mládež, důchodci, národnostní menšiny, osoby postižené) anebo na jeden kulturní projekt bez vstupného (při nichž nebude vybíráno vstupné) až 100 % způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Skutečná konečná částka přidělovaná pro účely programu v jednotlivých letech jeho trvání však bude záviset na celkovém rozpočtu statutárního města Ostravy, který na daný kalendářní rok schválí zastupitelstvo města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>