Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji

dlane
Share Button

Dotace na podporu vybraných sociálních služeb nebo souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace v Programu 1 se podávají v termínu od 14. 11. do 7. 12. 2016.
 • Žádosti o dotace v Programu 2 a 3 se podávají v termínu od 2. 1. do 27. 1. 2017.
 • Žádosti o příspěvek na provoz v Programu 4 se podávají do 31. 12. 2017.

Příjemci podpory:

 • V Programu 1 fyzické osoby, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, spolky, které mají registraci sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • V Programu 2 a 3 obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy a spolky.
 • V Programu 4 jsou příspěvkové organizace zřízené Pardubickým krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Program 1).
 • Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (Program 2).
 • Podpora prorodinných aktivit (Program 3).
 • Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím, zřízeným Pardubickým krajem v oblasti sociálních věcí (Program 4).

Forma a výše podpory:

 • Program 1: spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % celkových uznatelných nákladů na projekt.
 • Program 2: spoluúčast žadatele ve výši minimálně 50 % celkových uznatelných nákladů na projekt.
 • Program 3: spoluúčast žadatele ve výši minimálně 50 % celkových uznatelných nákladů na projekt.
 • Program 4: výše příspěvku na provoz může činit až 100 % celkových provozních nákladů organizace.

Specifika a omezení:

 • V Programu 1 nebudou podporovány ty druhy sociálních služeb, jejichž dostupnost na území kraje, v souladu s výše uvedenou strategií, je zajištěna projekty, které jsou podporovány z fondů EU a jejichž předmět podpory se shoduje se sociální službou.
 • Příjemce v Programu 3 je povinen doložit finanční podporu na předložený projekt ve formě dotace či podporu nefinanční (případně úhrady nájemného či energií) od dotčené obce nebo obcí ve spádovém území v roce 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>