Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji

dlane
Share Button

Dotace na podporu vybraných sociálních služeb nebo souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí: od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019.

Příjemci podpory:

 • Zapsaný spolek.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Církevní právnická osoba.
 • Ústav (zřízený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Typy podporovaných aktivit:

 • Kvalitní lidské zdroje.
 • Zajištění místní a časové dostupnosti podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím stabilní, efektivní, flexibilní a kvalitní sítě sociálních služeb a jejich provázání s dalšími službami (např. z oblasti školství nebo zdravotnictví).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na tento program: 1 100 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 5 000 Kč, maximální výše 250 000 Kč na projekt.
 • Poskytnutí dotace v Programu je vázáno na finanční spoluúčast žadatele z jiných zdrojů (dotace MPSV ČR, dotace obcí, vlastní příjmy, sponzoring atd.) ve výši minimálně 30 % celkových uznatelných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • V rámci vyhlášeného programu může jeden žadatel podat i více žádostí na podporu různých aktivit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>