Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program podpory sociálního podnikání v Pardubickém kraji

shutterstock_136361384.jpg
Share Button

Dotace na podporu vzniku nových sociálních podniků a dále podporu již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje. 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od : 2. 1. 2019 – 31. 1. 2019.

Příjemci podpory:

 • Zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, ústav (zřízený dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník), nadace,
 • fyzická osoba, družstvo, sociální družstvo, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované aktivity Typ A – Vznik nového SP:
  • Pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku.
  • Vznik byznys plánu a strategických dokumentů.
  • Náklady na nákup dotačního managementu.
  • Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k založení a nastartování sociálního podniku ve vztahu k zaměstnancům z cílových skupin (např. úprava pracovního místa, nákup specifických pracovních pomůcek a nástrojů apod.).
 • Podporované aktivity Typ B – Rozvoj stávajícího SP:
  • Rozvojové a vzdělávací aktivity pro zaměstnance sociálních podniků směřující k zavádění integračních, sociálních či environmentálních společenských produktů sociálních podniků.
  • Vznik obchodní strategie, byznys plánu pro následný rozvoj sociálního podniku.
  • Náklady na nákup dotačního managamentu. Podmíněno podáním žádosti o dotaci z fondů ESF či IROP, dokladem je zpráva o splnění formálních náležitostí žádosti o dotaci přiložená k vyúčtování dotace.
  • Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k rozvoji sociálního podniku v souvislosti s rozvojem zaměstnanců a využívaných technologií.
  • Marketing a propagace sociálního podniku, produktů sociálního podniku.
  • Zajištění stáží a praxí u studentů a absolventů z cílových skupin sociálního podnikání

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních  prostředků vyčleněných na program je 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč a maximální výše 150 000 Kč  na projekt.

 Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje, sociální podnik zaměstnává osoby z cílových skupin s bydlištěm v Pardubickém kraji.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>