Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program překlenovací pomoci 3P

shutterstock_88756531.jpg
Share Button

V rámci Programu překlenovací pomoci „3P“ poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím v České republice překlenovací pomoc formou návratných nadačních příspěvků (dále jen NNP) k předfinancování projektů, které byly závazně podpořeny z veřejných zdrojů.

Příjem žádostí:

 • V každém roce trvání Programu „3P“ je otevřena nová výzva, v roce 2016 bude probíhat VIII. výzva, v rámci které plánuje NROS administrovat 4 výběrová kola v období:
  • leden/únor s uzávěrkou příjmu žádostí 26. 1. 2016;
  • duben/květen s uzávěrkou příjmu žádostí 27. 4. 2016;
  • září/říjen s uzávěrkou příjmu žádostí 30. 9. 2016;
  • listopad/prosinec s uzávěrkou příjmu žádostí 21. 11. 2016.

Příjemce podpory:

 • Spolky, pracující od 1. 1. 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti, pracující podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
 • Účelová zařízení církve, pracující podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy, pracující od 1. 1. 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Příspěvkové organizace, pracující podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Ústavy, pracující od 1. 1. 2014 podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
 • Sociální družstva, pracující od 1. 1. 2014 podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Typy podporovaných projektů:

 • Předfinancování dotačních/grantových prostředků určených pro realizaci projektu na území České republiky v oblastech:
  •  občanská společnost a neziskový sektor,
  •  programy pro děti a mládež,
  •  sociální služby,
  •  vzdělávání,
  •  lidská práva a multikulturní společnost,
  •  ochrana životního prostředí,
  •  sociální podnikání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše NNP, o kterou lze žádat, je 250 000 Kč.
 • Maximální výše NNP, o kterou lze žádat je 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • NNP nelze poskytnout na pokrytí spolufinancování projektu.
 • NNP nemůže být poskytnut na předfinancování projektů podpořených z programů NROS.
 • Minimální doba splatnosti NNP jsou 4 měsíce, maximální doba, na kterou lze NNP získat, je 12 měsíců.
 • NNP poskytuje NROS organizacím bezúročně na základě výběrového řízení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>