Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji

LII-120x100
Share Button

Dotace na oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu, oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.

Příjem žádostí:

 • Žádost o finanční podporu je možné zpracovat a podat ve lhůtě: od 15. 2 2018 do 15. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obec v kraji.
 • Svazek obcí v kraji.
 • Právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51 %.
 • Příspěvková organizace obce v kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
 • Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
 • Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím.
 • Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich technického vybavení.
 • Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
 • Podpora využití obecního kompostu.
 • Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad.
 • Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek.

Forma a výše podpory:

 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu je 70 %.
 • Maximální výše poskytované dotace činí pro všechny oblasti podpory 500 000 Kč v případě běžných výdajů, 200 000 EUR v případě investičních výdajů.
 • Minimální výše poskytované dotace činí 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>