Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Město Rakovník pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a zdravotnictví a pro uspokojování potřeb svých občanů v těchto oblastech. Jde především o uspokojování potřeby sociálního bezpečí, zamezení sociální exkluze, nápomoc sociálně znevýhodněným občanům, seniorům, rodinám s dětmi a rozvoje a ochraně zdraví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 2. 2019 do 15. 2. 2019 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Dotace se poskytuje subjektům s příslušnou registrací k provozování sociálních služeb, registrovaným subjektům poskytující zdravotnické služby a dále pověřeným osobám.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Spolufinancování školení, pobytových programů a různých dalších projektů s protidrogovou tématikou pro veřejnost nebo školská zařízení.
 • 2. Pořádání a kursů a besed s protidrogovou tématikou pro veřejnost nebo školská zařízení.
 • 3. Sekundární a terciální protidrogová prevence.
 • 4. Projekty zaměřené do sociálních služeb a do oblasti sociálně-právní ochrany dětí na místní a regionální úrovni poskytované zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, ohroženým sociálním vyloučením a ohroženým rodinám s dětmi (z hlediska forem a typů sociálních služeb se jedná o sociální služby v souladu s typologií uvedenou v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 • 5. Podpora projektů celoživotního vzdělávání, podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
 • 6. Projekty směřující ke zlepšení sociokulturního prostředí města (např. etnické menšiny, sociálně slabé rodiny, občané ohrožení sociální exkluzí).
 • 7. Programy zaměřené na zlepšení zdravotního stavu obyvatel města Rakovníka.
 • 8. Podpora činnosti Českého červeného kříže se sídlem na území města Rakovníka.
 • 9. Podpora bezplatných dárců krve. 10. Programy se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí. 11. Programy na podporu domácí zdravotní a hospicové péče.

Forma a výše podpory:

 • V roce 2019 byla do programu vyčleněna částka 220 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v tomto programu se nestanovuje, její výše bude individuálně stanovena po zohlednění daných skutečností.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje žadateli na období kalendářního roku a musí být využita v rámci stanoveného období a pouze na účel, na který byl přidělen.
 • Z dotace příspěvku nelze hradit výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí akce nebo projektu. Z dotace je možné hradit celodenní stravu účastníků pobytových kursů a školení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>