Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Share Button

Účelem realizace Programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené v SPRSS MSK a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 2. 10. 2017 do 9. 10. 2017 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociální služby, který:
  1. je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách),
  2. poskytuje službu sociální prevence, odborné sociální poradenství, osobní asistenci, pečovatelskou službu nebo denní stacionář zařazenou do Krajské základní sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon,
  3. poskytuje sociální službu sociální prevence, odborné sociální poradenství, osobní asistenci, pečovatelskou službu nebo denní stacionář, která byla podpořena v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a na jejíž provoz je zároveň pro rok 2018 požadována dotace z tohoto programu nebo dotace v rámci individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 4“, a
  4. splňuje některou z uvedených právních forem: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou registrované sociální služby sociální prevence, odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelské služby a denní stacionáře, které byly podpořeny v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a  na jejichž provoz je zároveň pro rok 2018 požadována dotace z tohoto programu nebo individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 4“.

Forma a výše podpory:

 • NFV lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem žádosti, smlouvou a vyhlášeným Programem.
 • Poskytnutá NFV není převoditelná na jiný právní subjekt.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel podává pouze jednu žádost o NFV.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>