Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově. Níže přinášíme detailní informace k jednotlivým opatřením:

SLUŽBY: 

ZEMĚDĚLSTVÍ:

LESNICTVÍ:

 • Lesnická infrastruktura
 • Zalesňování a zakládání lesů
 • Zavádění preventivních opatření v lesích
 • Obnova lesních porostů po kalamitách
 • Neproduktivní investice v lesích
 • Technika a technologie pro lesní hospodářství

VÝSADBA A ZPRACOVÁNÍ DŘEVIN: 

 • Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • Přeměna porostů náhradních dřevin
 • Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

OSTATNÍ: 

 • Pozemkové úpravy
 • Investice do nezemědělských činností
 • Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
 • Odstraňování škod způsobených povodněmi

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy Programu rozvoje venkova 2014-2020

  • Novinky operačního programu

  Další novinky >

  Garant sekce

  • Mgr. Luboš Novosad
   Luboš je vedle manažerských povinností hlavním právníkem společnosti a provede Vás kompletním procesem organizace výběrových řízení a právních záležitostí týkajících se dotací. Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Lubošovou specialitou jsou výběrová řízení zadávaná v režimu zákona nebo dle podmínek OP Životní prostředí, z projektového hlediska poté především Program rozvoje venkova a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

  Loading...
  Loading...