Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Integrované projekty

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného majetku mikroregionu nebo jeho členských obcí. Do předkládaného integrovaného projektu musí být zapojeno (věcně i finančně) minimálně 50 % členských obcí mikroregionu. Dotace je určena pouze na vyjmenované oblasti podpory.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 15. 2. 2017.

Příjemci podpory:

 • Mikroregion v právní formě svazek obcí, zájmové sdružení právnických osob nebo spolek se sídlem na území Plzeňského kraje, registrovaný v souladu s platnými právními předpisy.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Drobné sakrální stavby (křížky, boží muka, sochy) – restaurování, oprava, obnova.
 • b) Odpočinkový a naučný mobiliář (NE drobný mobiliář jako např. odpadkový koš, vývěska, samostatná lavička), mobiliář musí být pevně spojený se zemí.
 • c) Naučná stezka – oprava současné stezky nebo vybudování nové (dotace se neposkytuje na zpracování textových a grafických návrhů a na překladatelské služby).
 • d) Pořízení 1 ks nového pódia nebo velkokapacitního stanu, stan lze pořídit včetně souprav lavice + stůl v počtu přiměřeném velikosti stanu (samostatné pořízení souprav lavice + stůl není možné, stejně tak není možné pořídit vytápění, ozvučení či jinou techniku a elektroniku související s provozem pódia nebo stanu).
 • e) Pořízení nového zařízení pro potřeby obcí mikroregionu – 1 ks nebo 1 souprava strojů.
 • f) Autobusové čekárny – nové nebo výměna starých za nové.
 • g) Instalace venkovního osvětlení památek nebo dominant obce – povinná realizace ve VŠECH členských obcích mikroregionu (které mají památku, kapličku nebo jinou dominantu obce).
 • h) Instalace zařízení pro automatické zvonění návesních kapliček – povinná realizace ve VŠECH obcích mikroregionu (které mají návesní kapličku a ta nemá zařízení pro automatické zvonění).

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje max. do výše 400 tis. Kč. Dotace se poskytuje max. do výše 60 % celkových nákladů akce.

Specifikace a omezení:

 • Termín ukončení akce bude stanoven smlouvou o poskytnutí dotace, nejpozději však do 31. 10. 2018.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>