Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Projekty obcí

Share Button

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje. Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány do 15. 2. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 1 500.
 • Ostatní obce a města Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná akce realizovaná v části obce do 500 obyvatel.
 • Obec oceněná stuhou (zlatá, modrá, bílá, oranžová, zelená), Cenou hejtmana PK nebo Cenou RPK v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2014 bez ohledu na počet obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru v těchto oblastech:
  • Venkovská zástavba a občanská vybavenost (školské zařízení, obecní úřad, zdravotnické zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičská zbrojnice, obytná budova, sakrální stavba, hřbitov, ostatní obecní budovy).
  • Místní komunikace.
  • Projekty v oblasti vodního hospodářství (odbahnění, oprava nebo rekonstrukce požární nádrže, rybníka, vodoteče).
  • Technická infrastruktura (veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, oprava technické infrastruktury (zejména kanalizační nebo vodovodní sítě).
  • Ekologické projekty (sběrný dvůr, likvidace nebo rekultivace nepovolené skládky).
  • Veřejná prostranství ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (náves, náměstí, chodník, park, veřejná zeleň, ostatní veřejná prostranství).

Forma a výše podpory:

 • Dotace pro obce do 1500 obyvatel včetně: ve výši 100 – 500 tis. Kč.
 • Dotace pro obce nad 1500 obyvatel: ve výši 100 – 300 tis. Kč.
 • Dotace se poskytuje max. do výše 70 % celkových nákladů akce.

Specifika a omezení:

 • Plánovaný termín ukončení realizace musí být do 31. 10. 2018.
 • Na akci podpořenou z PSOV PK 2017 nelze čerpat dotaci z jiných finančních zdrojů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>