Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

00475
Share Button

Dotace na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, která by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách.

Příjem žádosti:

  • Žádosti budou přijímány od 5. ledna 2019 od 9:00 hodin do 1. března 2019 do 15:00 hodin.

Příjemce podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba, nestátní nezisková organizace, obec, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj, obchodní společnost aj., podnikající fyzická osoba (OSVČ) a fyzická osoba nepodnikající, vyvíjející ve Středočeském kraji veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora programů, osvětových akcí, přednášek, seminářů, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, odborných exkurzí do chráněných lokalit, pobytů v naučných střediscích ekologické výchovy, terénních cvičení, naučných a osvětových materiálů, naučných stezek atd.
  • Podpora realizace „zelené školní učebny“- přeměny tradičních školních zahrad na přírodě blízké prostředí a jejich využití v rámci Environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO), podpora výsadby rostlin a stromů, vybavení, naučné stezky, základní terénní úpravy.
  • Podpora přeměny zahrad u mateřských školek na zahrady a hřiště v přírodním stylu, podpora lesních MŠ – nákup vybavení a herních prvků z přírodního materiálu.
  • Vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO a jejich aktivit – projektová dokumentace, realizace staveb, rekonstrukce staveb, pořízení technického vybavení.

Forma a výše podpory:

  • Minimální finanční příspěvek Středočeského kraje na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální je 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území Středočeského kraje.
  • Žadatel může předložit v rámci tohoto Programu více žádostí, a to samostatně na každou akci/projekt, který splňuje požadavky tohoto Programu, maximálně však v celkovém součtu požadovaných dotací uvedených v žádostech žadatele ve výši 1 000 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>