Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program Včasná pomoc dětem od Nadace rozvoje občanské společnosti

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Dotace pro nestátní neziskové organizace, které realizují projekty zaměřené na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice. Prioritní oblasti jsou Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče.

Příjem žádostí:

 • Termín pro příjem žádostí je od 11. 3. 2019 do 23. 4. 2019 do 16 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestání neziskové organizace: spolek, zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve, ústav.

Typy podporovaných projektů:

 • Krizová pomoc:
  • Zvýšit počet dětí, ke kterým se odborná pomoc dostane.
  • Zajistit nebo rozšířit kapacity ambulantních (detašovaná pracoviště) a pobytových služeb krizových center a zabezpečit zvyšování kvality poskytované služby.
  • Zvýšit počet krizových center a dostupnost specializovaných pracovišť, které mezi sebou spolupracují a dokážou zabezpečit dostatečné pokrytí služby v rámci České republiky.
  • Zvýšit počet kvalifikovaných odborníků v existujících krizových centrech, jako jsou psychologové, sociální pracovníci, psychoterapeuti a další potřebné odborné profese.
  • Nastavit kvalitní a fungující systém spolupráce mezi zainteresovanými institucemi.
  • Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR.
  • Využít inovativní formy pro informování dětí a rodičů o možnosti využití služeb krizových center.
 • Služby rané péče:
  • Zvýšit počet dětí/rodin, které využívají služby rané péče.
  • Zajistit nebo rozšířit kapacity poskytovatelů a zabezpečit zvyšování kvality poskytované služby.
  • Podpořit nebo rozšířit síť služby tam, kde je nejvíce potenciálních a neuspokojených zájemců o službu (kterým z kapacitních důvodů nemohou vyhovět stávající poskytovatelé nebo v místech, kde neexistují) – předpokládáme, že to budou služby pro rodiny dětí se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením.
  • Zvýšit u existujících poskytovatelů počet kvalifikovaných odborníků, jako jsou speciální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové, terapeuti a další potřebné odborné profese.
  • Podpořit programy zaměřené na spolupráci s institucemi prvního kontaktu a péče o ohrožené děti – odbor sociálních služeb, porodnice, pediatři, kojenecké ústavy, ústavy sociální péče, střediska pro náhradní rodinnou péči.
  • Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR.
  • Využít inovativní formy pro informování rodičů a veřejnosti o možnosti využití služeb poskytovatelů rané péče.

Forma a výše podpory:

 • Dvouleté projekty mohou získat maximální podporu ve výši  700 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Projekt může podat organizace, která je zapsána v registru poskytovatelů sociální služby Krizová pomoc nebo Telefonická krizová pomoc či v registru poskytovatelů sociální služby Raná péče.
 • Každá NNO může podat jen jednu žádost.
 • Projekt může být zaměřen jen na jednu prioritní oblast.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>