Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program Vouchery Asistence ve Zlínském kraji

shutterstock_154150475.jpg
Share Button

Zlínský kraj vyhlašuje Program Vouchery Asistence s alokací 3 mil. Kč v rámci projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje. Jedná se o poskytnutí dotace veřejným subjektům na podporu přípravy projektů, které přispějí k naplnění alespoň jednoho ze strategických cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 8. 2016 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 1. 2019 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem jsou veřejné (veřejnoprávní) subjekty se sídlem, či pobočkou (provozovna, detašované pracoviště), ve Zlínském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Příprava strategického projektu:
  • Zajištění týmu pro přípravu strategického projektu.
  • Realizace odborných studií, analytických a koncepčních prací pro účely kvalitní realizace strategického projektu (studie proveditelnosti, marketingová studie, analýza rizik, analytické konzultace a jiné analytické práce vztahující se ke koncepčnímu nastavení projektu).
  • Realizace workshopů a pracovních skupin.
  • Odborné konzultace se zahraničním partnerem v případě, že strategický projekt je připravován pro podání žádosti do mezinárodního podpůrného programu, jako např. Horizon 2020.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace s celkovou alokací 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí 100 000 Kč na jeden projekt.
 • Maximální výše dotace je stanovena na 500 000 Kč.
 • Projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • V rámci programu není omezen počet žádostí na jednoho žadatele.
 • Aktivity projektu musí být realizovány na území Zlínského kraje s přímým dopadem aktivit na tento kraj.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je stanoveno na 30. 4. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>