Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 -2018“

eko-energie-06-150x150
Share Button

Dotace na snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • I. kolo  žádostí od 15. ledna 2016 od 8:00 hodin do 15. září 2016 do 16:00 hodin.
 • II. kolo žádostí od 3. října 2016 od 8:00 hodin do 29. prosince 2017 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby realizující předmět dotace v rodinném domě umístěném na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody,
  • „mikro“ energetická opatření.

Forma a výše podpory:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí.
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle.
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován obnovitelný zdroj energie (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).
 • Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč, z toho náklady na Mikro energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení disponující protokolem (certifikátem) o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806.
 • Za rodinný dům je pro účely vyhlášené výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>