Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZ ČR Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Programem vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením vláda podpoří dobrovolnická a rehabilitační centra, zdravotnické služby, vzdělání personálu i informační materiály vztahující se k danému tématu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci se všemi povinnými přílohami je možno předat osobně v úředních hodinách podatelny MZ ČR nejpozději 29. 9. 2017, nebo zaslat Českou poštou nejpozději dne 30. 9. 2017.

Příjemci podpory:

 • Organizace v působnosti:
  • Ministerstva zdravotnictví ČR (příspěvkové).
  • Jiných resortů (rozpočtové, příspěvkové).
  • Krajů, obcí.
 • Obce a města (týká se pouze Podprogramu MOBILITA).
 • Nestátní neziskové organizace:
  •  Spolky nebo ústavy.
  •  Obecně prospěšné společnosti.
  •  Církevní právnické osoby.
 • Právnické a podnikající fyzické osoby.
 • Vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb.
 • Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti.
 • Podporovat vznik informačních materiálů, vzdělávací aktivity a osvětovou činnost v oblasti problematiky zdravotního postižení.
 • Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. Podpora se nevztahuje na hiporehabilitace

Forma a výše podpory:

 • Spoluúčast na daných projektech činí minimálně 20 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace nesmí být využita na zdravotnické služby ani se nesmí vynaložit na činnosti vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>